หน้าหลัก
ลายตาน
ลายฯทาฯนฯ
[ลายทาน]

น.ชื่อแบบการสาน โดยยกเส้นหนึ่งข้ามเส้นหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลายตาน (ลายฯทาฯนฯ)