หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลาบหลู้
อักษรล้านนา
ลาปฯห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ลาบหลู้]
ความหมาย

ดู...หลู้

ออกเสียงล้านนา
หลู้
อักษรล้านนา
ห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[หลู้]
ความหมาย

น.อาหารคล้ายลาบ มีรสค่อนข้างเผ็ด มีน้ำผสมเลือดสดๆ มากกว่าเนื้อ.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลาบหลู้ (ลาปฯห้ลฯ)