หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลอมปอม
อักษรล้านนา
ลอฯมพอฯม
เทียบอักษรไทย
[ลอมพอม]
ความหมาย

ว.รอมร่อ,เกือบได้,เกือบสำเร็จ,จวนเจียน,เกือบจะ,ใกล้จะ,หวุดหวิด เช่น บ่าม่วงลอมปอมสุ๋ก - มะม่วงจวนจะสุกแลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลอมปอม (ลอฯมพอฯม)