หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลวงขวาง
อักษรล้านนา
ลวฯงขวฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ลวงขวาง]
ความหมาย

น.ด้านขวาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลวงขวาง (ลวฯงขวฯางฯ)