หน้าหลัก
ลวง
ลวฯง
[ลวง]

น๑.มังกร (สัตว์ในนิยาย) รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา และหนวดเครา น๒.ข้าง,ด้าน,ทาง,ทิศ,แนวทาง,ฝ่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลวง (ลวฯง)