หน้าหลัก
ลวก
ลวฯก
[ลวก]

ก๑.ลวก - รดหรือแช่ด้วยน้ำร้อน ก๒.อาการที่ถูกของเหลวที่ร้อนจัดหรือไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลวก (ลวฯก)