หน้าหลัก
ลมเบ่ง
ล฿มฯเบ่งฯ
[ลมเบ่ง]

น.ลมเบ่งเวลาคลอดลูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมเบ่ง (ล฿มฯเบ่งฯ)