หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลมเบ่ง
อักษรล้านนา
ล฿มฯเบ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมเบ่ง]
ความหมาย

น.ลมเบ่งเวลาคลอดลูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมเบ่ง (ล฿มฯเบ่งฯ)