หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลมเตวดี
อักษรล้านนา
ล฿มฯทยฯวดี
เทียบอักษรไทย
[ลมเทียวดี]
ความหมาย

ก.อาการที่ลมภายใน อาทิ ลมในท้อง ลมในไส้ ลมพัดไปตามตัวเดินสะดวก มักเป็นคำอ้างของผู้สูงอายุที่เผลอเรอ หรือผายลมมีเสียงดังต่อหน้าเด็กว่า "ลมเตียวดี"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมเตวดี (ล฿มฯทยฯวดี)