หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลมหัวปี๋
อักษรล้านนา
ล฿มฯห฿วฯปี
เทียบอักษรไทย
[ลมหัวปี]
ความหมาย

ดู...ลมหลวง

ออกเสียงล้านนา
ลมหลวง
อักษรล้านนา
ล฿มฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ลมหลวง]
ความหมาย

น.พายุ - ลมที่พัดมาแรงโดยเฉพาะตอนต้นฤดูฝน; ลมหัวปี๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมหัวปี๋ (ล฿มฯห฿วฯปี)