หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลมหลวง
อักษรล้านนา
ล฿มฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ลมหลวง]
ความหมาย

น.พายุ - ลมที่พัดมาแรงโดยเฉพาะตอนต้นฤดูฝน; ลมหัวปี๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมหลวง (ล฿มฯหลฯวฯง)