หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลมมีดขูด
อักษรล้านนา
ล฿มฯมีดฯขูด
เทียบอักษรไทย
[ลมมีดขูด]
ความหมาย

ดู...ลมปิ๊ดจ๊ะขอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมมีดขูด (ล฿มฯมีดฯขูด)