หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลมผิ๋ดเดือน
อักษรล้านนา
ล฿มฯผิดฯเดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[ลมผิดเดือน]
ความหมาย

น.ลมผิดเดือน หรือผิดเดือน - เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับสตรีหลังคลอดแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม และข้อปฏิบัติ ซึ่งวัฒนธรรมล้านนาเรียกว่า ''อยู่เดือน'' เช่น ''กินผิด สาบผิด อยู่ผิด'' ทำให้เลือดลมภายในร่างกายแปรปรวน เกิดอาการไม่สบาย เช่น วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อในข้อในกระดูก บวมบริเวณใบหน้า เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดตามมาแบบเรื้อรังไม่หายขาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมผิ๋ดเดือน (ล฿มฯผิดฯเดิอฯร)