หน้าหลัก
ลมปิ๊ษ
ล฿มฯพิษฯฯ
[ลมพิษ]

น.ลมพิษ - ผื่นคันตามผิวหนังเป็นพิษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมปิ๊ษ (ล฿มฯพิษฯฯ)