หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลมปิ๊ษ
อักษรล้านนา
ล฿มฯพิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมพิษ]
ความหมาย

น.ลมพิษ - ผื่นคันตามผิวหนังเป็นพิษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมปิ๊ษ (ล฿มฯพิษฯฯ)