หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลมปิ๊ชจ๊ะขอด
อักษรล้านนา
ล฿มฯพิชฌฯขอฯด
เทียบอักษรไทย
[ลมพิชฌขอด]
ความหมาย

น.ลมเพชรหึง - ลมที่พัดอยู่ระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์ หากใครเหาะไปถึงระดับนี้จะถูกลมพัดให้คอขาด; ลมมีดขูด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมปิ๊ชจ๊ะขอด (ล฿มฯพิชฌฯขอฯด)