หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลมบ่จอย
อักษรล้านนา
ล฿มฯบชอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมบ่ชอย]
ความหมาย

ก.อารมณ์เสีย,ใจคอหงุดหงิดไม่เป็นปรกติ; ลมบ่ดี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมบ่จอย (ล฿มฯบชอฯยฯ)