หน้าหลัก
ลมบิ๋ดกวิ๋ว
ล฿มฯบิดฯกิวฯ
[ลมบิดกวิว]

ดู...ลมกวิ๋ดกวิ๋ว

ลมกวิ๋ดกวิ๋ว
ล฿มฯกิวฯดกิวฯ
[ลมกวิดกวิว]

น.ลมหมุน ที่เกิดบริเวณแคบๆ ในช่วงฤดูร้อน มีความรุนแรงไม่มาก มักหอบเอาฝุ่นละอองและของต่างๆหมุนเป็นวงลอยขึ้นไปบนอากาศ แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตราย; ลมบิ๋ดกิ๋ว,ลมปิ๋ดปิ๋ว,ลมผั๋ดต๋าไก่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมบิ๋ดกวิ๋ว (ล฿มฯบิดฯกิวฯ)