หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลมบิ๋ดกวิ๋ว
อักษรล้านนา
ล฿มฯบิดฯกิวฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมบิดกวิว]
ความหมาย

ดู...ลมกวิ๋ดกวิ๋ว

ออกเสียงล้านนา
ลมกวิ๋ดกวิ๋ว
อักษรล้านนา
ล฿มฯกิวฯดกิวฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมกวิดกวิว]
ความหมาย

น.ลมหมุน ที่เกิดบริเวณแคบๆ ในช่วงฤดูร้อน มีความรุนแรงไม่มาก มักหอบเอาฝุ่นละอองและของต่างๆหมุนเป็นวงลอยขึ้นไปบนอากาศ แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตราย; ลมบิ๋ดกิ๋ว,ลมปิ๋ดปิ๋ว,ลมผั๋ดต๋าไก่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมบิ๋ดกวิ๋ว (ล฿มฯบิดฯกิวฯ)