หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลมจั๊ก
อักษรล้านนา
ล฿มฯชักฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมชัก]
ความหมาย

น.ลมบ้าหมู - อาการเป็นลมหมดสติ มักมีอาการชักเกรง หายใจลำบาก น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปรกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมจั๊ก (ล฿มฯชักฯ)