หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลม
อักษรล้านนา
ล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ลม]
ความหมาย

น๑.ลม - อากาศเคลื่อนที่ เช่น ลมกระโชก ลมโกรก ลมพัด น๒.ธาตุอย่างหนึ่งในธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ น๓.เห็ดลม - เห็ดที่มักขึ้นเป็นกลุ่มบนขอนไม้ผุ ดอกเห็ดเป็นรูปกรวย ขอบม้วนงอลงเล็กน้อย ด้านบนมีขนสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง ด้านล่างมีครีบสีน้ำตาลอ่อน แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเมื่อดอกแก่ เนื้อเหนียว กินได้ ก.(ปาก)ขี้ลม - พูดไม่เป็นสาระ ไม่เป็นแก่นสาร มักเรียกลักษณะเช่นนี้ว่า "ขายเห๋ดลม"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลม (ล฿มฯ)