หน้าหลัก
ลน
ล฿นฯ
[ลน]

ก.เอาไฟเผาให้ร้อน,ทำให้อ่อนด้วยไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลน (ล฿นฯ)