หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลดก้า
อักษรล้านนา
ล฿ดฯค่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ลดค่า]
ความหมาย

ก.ลดราคา; ย่อมก้า,หล๋ดก้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลดก้า (ล฿ดฯค่าฯ)