หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลด
อักษรล้านนา
ล฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ลด]
ความหมาย

ก.ลด - น้อยลง,ต่ำลง,ผ่อนลง,ถอย; หล๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลด (ล฿ดฯ)