หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงหูลา
อักษรล้านนา
ล฿งฯหูรา
เทียบอักษรไทย
[ลงหูรา]
ความหมาย

ก.ลงเลขเพื่อทำการคำนวณตามหลักโหราศาสตร์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงหูลา (ล฿งฯหูรา)