หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงหื้อกั๋น
อักษรล้านนา
ล฿งฯหื้กันฯ
เทียบอักษรไทย
[ลงหื้อกัน]
ความหมาย

ก.เข้ากันได้,ยอมกัน,ลงรอยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงหื้อกั๋น (ล฿งฯหื้กันฯ)