หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงตืน
อักษรล้านนา
ล฿งฯทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ลงทืน]
ความหมาย

ก๑.ลงทุน - นำเงินหรือทรัพย์สินเป็นทุนประกอบธุรกิจเพื่อหากำไร ก๒.ทุ่มตัวทำสิ่งที่ยากและไม่น่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ยาก เช่น นักมวยลงทุนลดน้ำหนักเพื่อไม่ให้เกินพิกัดในการชั่งน้ำหนักแต่ละรุ่นก่อนขึ้นชกในแต่ละครั้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงตืน (ล฿งฯทืนฯ)