หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลง
อักษรล้านนา
ล฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ลง]
ความหมาย

ก.ลดระดับจากสูงสู่ต่ำหรือจากบนสู่ล่าง,ตรงข้ามกับขึ้น เช่น เครื่องบินลง: ไปสู่พื้นล่าง เช่น ลงสะพาน การที่ลงรถ: ตก,โปรย เช่น ฝนลง น้ำค่งลง: ทำพิธีเสกเป่าหรือจารึกมนต์ขลัง เช่น ลงยันต์ ลงอาคม: ว.อาการที่เคลื่อนไปสู่เบื้องต่ำ เช่น ไหลลง: คำประกอบท้ายวิเศษณ์หมายความว่าน้อยกว่าเดิม เช่น แคบลง เล็กลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลง (ล฿งฯ)