หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย้ำ
อักษรล้านนา
ยํา
เทียบอักษรไทย
[ย้ำ]
ความหมาย

ก.กัดด้วยฟันเบาๆ ถี่ๆ อย่างสุนัขย้ำไปตามร่างกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้ำ (ยํา)