หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย้อย
อักษรล้านนา
ย้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ย้อย]
ความหมาย

ก.ห้อยเป็นทางลงมา เช่น น้ำย้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้อย (ย้อฯยฯ)