หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย้อมแย้ม
อักษรล้านนา
ย้อฯมแย้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ย้อมแย้ม]
ความหมาย

ว.(คำเสริมท้าย)ไม่เต่งตึง,เหี่ยวแห้ง ใช้เสริมท้าย "เหี่ยว" เช่น หนังเหี่ยวย้อมแย้ม - ผิวหนังไม่เต่งตึง, ผิวหนังเหี่ยวแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้อมแย้ม (ย้อฯมแย้มฯ)