หน้าหลัก
ย้อม
ย้อฯม
[ย้อม]

ก๑.ชุบด้วยสี,อาบด้วยสี ; ก๒.ปลอมแปลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้อม (ย้อฯม)