หน้าหลัก
ย้อน
ย้อฯร
[ย้อน]

สัน.เนื่องจาก,เป็นเพราะ,ก็เพราะ; เช่น มีย้อนหมั่น - รวยก็เพราะขยัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้อน (ย้อฯร)