หน้าหลัก
ย้องบ่า
ย้อฯงบ่าฯ
[ย้องบ่า]

ก.หิ้วปีก - หิ้วที่ไหล่ขึ้นทั้งสองข้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้องบ่า (ย้อฯงบ่าฯ)