หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้องบ่า
อักษรล้านนา
ย้อฯงบ่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ย้องบ่า]
ความหมาย

ก.หิ้วปีก - หิ้วที่ไหล่ขึ้นทั้งสองข้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้องบ่า (ย้อฯงบ่าฯ)