หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้นแฮงๆ
อักษรล้านนา
ยันฯแรงฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ย้นแรงๆ]
ความหมาย

ก.ดันแรงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้นแฮงๆ (ยันฯแรงฯๆ)