หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่ำเงา
อักษรล้านนา
ยาเงัา
เทียบอักษรไทย
[ย่ำเงา]
ความหมาย

สำ.ลบหลู่บุญคุณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำเงา (ยาเงัา)