หน้าหลัก
ย่ำหวิ๋ด
ยาหิวฯด
[ย่ำหวิด]

ก.เหยียบหรือก้าวพลาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำหวิ๋ด (ยาหิวฯด)