หน้าหลัก
ย่ำหลัง
ยาหัลฯง
[ย่ำหลัง]

ก.อาการที่ให้หมอนวด(แผนโบราณ)หรือเด็กขึ้นเหยียบบนหลังซ้ำไปซ้ำมาเพื่อคลายเส้นหรือคลายความปวดเมื่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำหลัง (ยาหัลฯง)