หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่ำหลัง
อักษรล้านนา
ยาหัลฯง
เทียบอักษรไทย
[ย่ำหลัง]
ความหมาย

ก.อาการที่ให้หมอนวด(แผนโบราณ)หรือเด็กขึ้นเหยียบบนหลังซ้ำไปซ้ำมาเพื่อคลายเส้นหรือคลายความปวดเมื่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำหลัง (ยาหัลฯง)