หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่ำขาง
อักษรล้านนา
ยาขางฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่ำขาง]
ความหมาย

ก.การรักษาโรคโดยหมอเมืองใช้เท้าจุ่มน้ำไพรหรือน้ำมันงาเหยียบบนขาง (เหล็กหล่อ - โลหะผสมเหล็กกับพลวง) ที่เผาจนร้อนแดง แล้วไปย่ำตามร่างกายของผู้ป่วยที่เกิดอาการเจ็บปวด พร้อมทั้งเสกคาถาอาคมประกอบด้วย; ดู...หมอเมือง ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำขาง (ยาขางฯ)