หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่ำ
อักษรล้านนา
ยา
เทียบอักษรไทย
[ย่ำ]
ความหมาย

ก.เหยียบซ้ำไปซ้ำมา; ซอกๆย่ำๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำ (ยา)