หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่างเวยๆ
อักษรล้านนา
ย่างฯงฯเวิยฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ย่างเวยๆ]
ความหมาย

ก.เดินเร็วๆ สิ(สั่งหรือบังคับให้เดินเร็วๆ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างเวยๆ (ย่างฯงฯเวิยฯๆ)