หน้าหลัก
ย่างสามขุม
ย่างฯสามฯชุม
[ย่างสามขุม]

ก.เดินย่องๆ แต่องอาจแบบเสือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างสามขุม (ย่างฯสามฯชุม)