หน้าหลัก
ย่างซ่ำ
ย่างฯซํา
[ย่างซ่ำ]

ก.เดินซอยเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างซ่ำ (ย่างฯซํา)