หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่อยๆแยมๆ
อักษรล้านนา
ย่อฯยฯๆแยมฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ย่อยๆแยมๆ]
ความหมาย

ว.ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อยๆแยมๆ (ย่อฯยฯๆแยมฯๆ)