หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่อยแย็บ
อักษรล้านนา
ย่อฯยฯแฯยัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่อยแย็บ]
ความหมาย

ว.ละเอียดยิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อยแย็บ (ย่อฯยฯแฯยัปฯ)