หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่อย
อักษรล้านนา
ย่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่อย]
ความหมาย

ก.ทำให้เป็นส่วนเล็กๆ,พูดมาก; ว.เล็กน้อย,ปลีก เช่น เงินย่อย - เงินปลีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อย (ย่อฯยฯ)