หน้าหลัก
ย่อมหื้อ
ย่อมหื้อ
ย่อฯมหื้
[ย่อมหื้อ]

ก.ลดราคาให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อมหื้อ (ย่อฯมหื้)