หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่อมหื้อ
อักษรล้านนา
ย่อฯมหื้
เทียบอักษรไทย
[ย่อมหื้อ]
ความหมาย

ก.ลดราคาให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อมหื้อ (ย่อฯมหื้)