หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่อมก้า
อักษรล้านนา
ย่อฯมค่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่อมค่า]
ความหมาย

ก.ลดราคา; ลดก้า,หล๋ดก้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อมก้า (ย่อฯมค่าฯ)