หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่อนย้อย
อักษรล้านนา
ย่อฯรย้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่อนย้อย]
ความหมาย

ว.ห้อยย้อย,รุงรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อนย้อย (ย่อฯรย้อฯยฯ)