หน้าหลัก
ย่อ
ยํอฯ
[ย่อ]

น.ผ้าขี้ริ้ว - กระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว ควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อ (ยํอฯ)