หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่อ
อักษรล้านนา
ยํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่อ]
ความหมาย

น.ผ้าขี้ริ้ว,สะไบนาง - กระเพาะบางส่วนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว ควาย เป็นต้น มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อเยื่อบางๆ ขนาดสั้น เป็นผืนแผ่นและยาวเป็นกลีบๆ อัดแน่นกันอยู่ เรียงกันเป็นชั้นๆ นุ่มหนึบ กรุบกรอบ เรียกตามชื่อของสัตว์ชนิดนั้นๆ เช่น ย่องัว ย่อควาย เป็นอาหารยอดนิยม ใช้ทำอาหารได้หลายชนิด เช่น ยำ เกาเหลา ผัด ซุบ แต่โดยทั่วไป นิยมใช้ 'ย่อ' สดๆหรือลวก กินกับลาบหมู ลาบงัว ลาบควาย ได้ทั้งลาบดิบและลาบคั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อ (ยํอฯ)