หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่งขว้าง
อักษรล้านนา
ย฿งฯฅ่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่งฅว่าง]
ความหมาย

ก.โยนทิ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่งขว้าง (ย฿งฯฅ่วฯางฯ)