หน้าหลัก
ยู้ยันกั๋น
ยู้ยันฯกันฯ
[ยู้ยันกัน]

ว.เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยู้ยันกั๋น (ยู้ยันฯกันฯ)