หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยู
อักษรล้านนา
ยู
เทียบอักษรไทย
[ยู]
ความหมาย

น.ไม้กวาด - ตามปกติหมายถึงไม้กวาดขนอ่อนที่ทำจากต้นก๋ง; ไม้ยู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยู (ยู)