หน้าหลัก
ยู
ยู
[ยู]

น.ไม้กวาด - ตามปกติหมายถึงไม้กวาดขนอ่อนที่ทำจากต้นก๋ง; ไม้ยู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยู (ยู)